Cenník

Záchovná stomatológia

Estetická stomatológia

Dentálna hygiena

Protetika

Prístroje

CENNÍK KONZERVAČNÝCH A CHIRURGICKÝCH VÝKONOV


Preventívna prehliadka

15,00€

OPG snímok (RTG)

15,00€

Výplne

30,00 - 69,00€

Anestéza

10,00€

Pečatenie

23,00€

Dentálna hygiena

46,00 - 69,00€

Ambulantné bielenie  1 zub

15,00€

Domáce bielenie s vyhotovením nosičov

od 135,00€

Endodontické ošetrenie

80,00 - 150,00€

Laser terapia - jedno sedenie

15,00€

Extrakcia zuba

32,00 - 65,00€

CENNÍK STOMATOPROTETICKÝCH VÝROBKOV


Fixné korunky

260,00 - 310,00€

Snímacia protetika

330,00 - 480,00€