Cenník

Záchovná stomatológia

Estetická stomatológia

Dentálna hygiena

Protetika

Prístroje

CENNÍK KONZERVAČNÝCH A CHIRURGICKÝCH VÝKONOV


Povrchová slizničná anestéza

1,00€

Injekčná anestézia

10,00€

Intraligamentárna anestéza

10,00€

Intraligamentárna anestéza - každý ďalší zub

5,00€

OPG prev. prehl., dent. hygiena

45,00€

Bielenie ambul. 1 zub

12,00€

Bielenie ambul. + domáce

420,00€

Bielenie domáce 

150,00€

Bielenie vnútor. 1 zub 

15,00€

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

19,00€

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 

19,00€

Nalož. fixač. dlahy 1 zub

30,00€

Odstránenie fixačnej dlahy alebo fix. hmoty po úrazoch

35,00€

Odstránenie sutury

5,00€

Komplexné stomatologické vyšetrenie

30,00€

Preventí­vna stomatologická prehliadka

15,00€

Preventívna stolatologická prehliadka v tehotenstve

10,00€

Cielené stomatologické vyšetrenie

5,00€

Včas neodhlásený termín ošetrenia

5,00€

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

25,00€

Preventívna pedostomatologická prehliadka

14,00€

Urgentný termí­n

5,00€

Ošetrenie mimo ordinačných hodí­n

15,00€

Vyžiadané ošetrenie

20,00€

Krátky administratí­vny výkon

5,00€

RTG sní­mok malý

7,00€

OPG

15,00€

OPG /X-RAY/ - na CD

16,00€

Skúška vitality zubov - 3 zuby

6,00€

Elmex gel 

7,50€

Zubná pasta Elmex

6,50€

Odstránenie zubného kameňa + leštenie 

40,00€

Odstránenie zubného kameňa + leštenie + airflow front. 

58,00€

Odstánenie zubného kameňa + airflow

65,00€

Ústna voda CORSODYL 

8,00€

Curasept gel 

4,00€

Držiak medzizubných kefiek plast. veľký

7,50€

Elmex gel 

7,80€

Ústna voda Elmex

7,50€

Curasept PERIO

5,50€

Ústna voda Glimbax

9,00€

Zubná kefka

5,00€

Kamistad gel 

7,00€

Medzizubná kefka 3ks

5,00€

Použitie Optragate pri dentálnej hygiene

2,00€

Recall

25,00€

Recall + dočistenie

30,00€

Aplikácia remineralizačnej fluoridovej pasty

5,00€

Medzizubné kefky - cestovný set

7,50€

Medzizubné kefky - set (1 držiak + 5 kefiek)

6,00€

Dentálne pomocky - škrabka na jazyk 

4,50€

Ústna voda Curaprox perio Plus (100ml)

4,00€

Bieliaca pasta Opalescence

3,50€

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa

10,00€

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

29,00€

Extrakcia viackoreňového zuba

40,00€

Chirirgická extrakcia zuba

62,00€

Dekapsulacia zuba

25,00€

Zastavenie poextrakčného krvácania

8,00€

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

5,00€

Chirurgická reví­zia rany

5,00€

Stiahnutie korunky

19,00€

Nacementov. prot. prace

19,00€

K Laser liečba 

15,00€

K Laser liečba 

30,00€

K Laser liečba 

42,00€

Ústna hygiena inštruktáž

15,00e

Kontrola ústnej hygieny

10,00€

Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa

15,00€

Odstránenie povlakov brúsnou pastou

12,00€

Airflow - čistenie práškom 1 sextant

16,00€

Lokálna fluoridácia

16,00€

Pečatenie 1 zub

20,00€

Vyhladenie a vyleštenie starých výplní

8,00€

Celkové vyartikulovanie chrupu

12,00€

Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice

6,00€

Jednoplošková výplň zuba

27,00€

Dvojplošklová výplň zuba

33,00€

Trojplošklová výplň zuba

40,00€

Fotokompozit 1 pl. frontálny úsek

38,00€

Fotokompozit 2 pl. frontálny úsek

42,00€

Fotokompozit 3 pl. frontálny úsek

49,00€

Fotokompozit 1 pl. distálny úsek

41,00€

Fotokompozit 2 pl. distálny úsek

49,00€

Fotokompozit 3 pl. distálny úsek

60,00€

Fotokompozit rekonštruk. 

70,00€

Skloionomér 1 ploška

35,00€

Skloionomér 2 plošky

39,00€

Skloionomér 3 plošky

44,00€

Amalgám alebo skloionomer. výplň- dieťa

20,00€

Fotokompoz. výplň- dieťa

33,00€

Ošetrenie citlivých krčkov 3 zuby

10,00€

Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu

10,00€

Trepanácia mechanic. alebo chemická

10,00€

Paliatí­vne endodontické ošetrenie

10,00€

Odstránenie starej koreň. výplne - 1 kanálik

25,00€

Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba

42,00€

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba

120,00€

Sklenený čap do koreňového kanálika

62,00€

Parapulpálny čap - zavedenie

15,00€

Nacement. titanového čapu - 1 koreňový kanálik

35,00€

Componeer

130,00€

CENNÍK STOMATOPROTETICKÝCH VÝROBKOVOdtlačok

10,00€

Mostík vystužený skleneným vláknom

215,00€

Korunka dočasná - labor.

70,00€

Provizórna korunka

10,00€

Korunka kočasná Swe Dent

20,00€

Inlay liata - ako pilier mostíka

120,00€

Inlay /cerkon/ ako pilier mostíka

200,00€

Fazeta, inlay, onlay - EMPRES

260,00€

Korunka kovokeramická

240,00€

Korunka - medzičl. kov + keramika

220,00€

Korunka Cercon

310,00€

Korunka na implantát

470,00€

Medzičlen kovokeramický

240,00€

Cerkon - medzičlen

310,00€

Celková náhrada

320,00€

Čiastočná náhrada

355,00€

Medzerník

105,00€

Flexibil. skelet. náhrada

465,00€

Silikónová dlaha 1ks

55,00€

Snímacia živicová náhryzová dlaha

90,00€

Rebazácia - podloženie náhrady

90,00€

Oprava protézy

45,00€

Doloženie zuba

12,00€

Skelet. náhr. + spony + sedlo bez atachmen. 

300,00€

Gilmorov strmeň

95,00€

Spona trojramenná kombinovaná

15,00€

Spona trojramenná celoliata alebo individuálna

20,00€

Zásuvný spoj 1ks

110,00€

Výstuha protézy

13,00€